Ilgtspēja
Ilgtspēja

2010.gada slēgtais projektu pieteikumu konkurss


2010. gada slēgtā projektu pieteikumu konkursa prioritāte bija projekti Brocēnu vidusskolā, kas veicina un attīsta skolas infrastruktūru. Projekta ietvaros Brocēnu vidusskolā tika renovēta sporta zāle un ģērbtuves.

Fonda projektu vērtēšanas komisijā darbojās:
Jose Luis Seijo Gonzalez – CEMEX valdes priekšsēdētājs
Uwe Lubjuhn – CEMEX valdes loceklis
Māris Gruzniņš – CEMEX valdes loceklis
Laura Miķelsone - CEMEX sabiedrisko attiecību speciāliste

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved