Ilgtspēja
Ilgtspēja

2010.gada atklātais projektu pieteikumu konkurss (II)


2010. gada rudens projektu pieteikumu konkursa prioritāte ir projekti, kas veicina vides aizsardzību, cilvēkresursu attīstību un organizāciju sadarbību.

2010.gada Fonda projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojās:
Eva Jēkobsone – Saldus novada pašvaldības projektu speciāliste
Daila Frīdmane – Brocēnu novada domes galvenā speciāliste izglītības jomā
Rudīte Muraševa – biedrības „Saldus Jauniešu dome „Es un mēs”” valdes priekšsēdētāja
Gaida Circene – Cieceres internātpamatskolas projektu koordinatore
Natālija Zubriļena – CEMEX vides projektu daļa, bibliotēkas informācijas speciālists
Laura Dilberga – CEMEX personāldaļa, personālspeciāliste
Laura Miķelsone – CEMEX sabiedrisko attiecību speciāliste

Atbalstītie projekti:
Negurķojies, dzīvo zaļi – Striķu pamatskola
Pastāvēs, kas kooperēsies – Jaunlutriņu attīstības biedrība
Dzīvot saskaņā ar dabu un tās likumiem – Biedrība Mednieku klubs „Sātiņi”
Mūžizglītības mākslas darbnīcas – Saldus mākslas skola
Zaļo gaismu smadzenēm - Lauku Jaunatnes Muzikālās Attīstības un Izglītības biedrība
Kopā dabā – veselības labā - Biedrība "Ģimeņu biedrība "Ligzda"
Zils, zaļš, dzeltens – Biedrība "Mantinieki"
Veselības veicināšanas vingrošana Saldus un Brocēnu novada iedzīvotājiem – Biedrība „Saldene”
Montesori darbnīca – palīdzi man to izdarīt pašam – Biedrība "Harmonija Sātiņos"

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved