Ilgtspēja
Ilgtspēja

2010.gada atklātais projektu pieteikumu konkurss (I)


2010. gada pavasara projektu pieteikumu konkursa prioritāte ir projekti, kas veicina daudzveidīgas, lietderīgas un radošas brīvā laika pavadīšanas iespējas izglītības, kultūras, sporta un veicina cilvēkresursu attīstību.

2010.gada Fonda projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojās:
Eva Jēkobsone – Saldus novada pašvaldības projektu speciāliste
Daila Frīdmane – Brocēnu novada domes galvenā speciāliste izglītības jomā
Rudīte Muraševa – biedrības „Saldus Jauniešu dome „Es un mēs”” valdes priekšsēdētāja
Gaida Circene – Cieceres internātpamatskolas projektu koordinatore
Natālija Zubriļina – CEMEX vides projektu daļa, bibliotēkas informācijas speciālists
Laura Dilberga – CEMEX personāldaļa, personālspeciāliste
Laura Miķelsone – CEMEX sabiedrisko attiecību speciāliste

Fonda atbalstītie projekti:
Uzdrīksties un iegūsti - Saldus vakara vidusskola
Vides izziņas dienas nometne „SPRĪDĪTIS” bērniem vecumā no 6-10 gadiem - Biedrība "Ģimeņu biedrība "Ligzda""
Jaunas iespējas bibliotēkās - Brocēnu pašvaldības bibliotēka
Es ar Tevi danci vedu - Biedrība "Pirmā stīga"
Veido vidi un vide veidos tevi - Rubas speciālā internātpamatskola
Plenērs Rozentāla pilsētā -2010 - Saldus Mākslas skola
Lieliskas vasaras brīvdienas - Saldus novada pašvaldība Saldus Bērnu un jaunatnes centrs
BMX velotrases rekonstrukcija - Biedrība "BMX sporta klubs "Ozolēni"",
Veselīga dzīvesveida programma jauniešu mītnē "Druva" - Druvas vidusskola
Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma labiekārtošana - Pirmsskolas izglītības iestāde "Ikstīte"
Vasara kopā ar Džudo draugiem - Biedrība "Džudo klubs LIDO Saldus"
Pa Cieceri cauri Saldus pilsētai 2010 - Biedrība "Burbuļi"
Bērnu un jauniešu sociālā iekļaušanās - Saldus Romas katoļu draudze
Daba baro, dziedē un priecē - Biedrība "Radošo sieviešu un meiteņu klubiņš "Gaidas"'
Būt sportiskam ir stilīgi - Pampaļu pamatskola
Panāc pretim, ūdensroze mana - Brocēnu novada Remtes kultūras nams

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved