Ilgtspēja
Ilgtspēja

2009.gada atklātais projektu pieteikumu konkurss (III)


2009. gada pirmā projektu konkursa prioritātes ir izglītojoši projekti, kas veicina Brocēnu un Saldus rajona iedzīvotāju daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas un vides izglītības iespējas.

2009.gada Fonda projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojās:
Inguna Balcere - Biedrības „Mēs – Jaunauces” valdes priekšsēdētāja
Daina Marcinkus - Laikraksta "Saldus Zeme" žurnāliste
Jānis Blūms - SIA Saldus komunālserviss valdes priekšsēdētājs
Sandra Fridrihsone - Kurzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra vadītāja
Laura Lielgaidiņa - CEMEX tirgus analītiķe
Marija Slaidiņa - CEMEX vides speciāliste
Laura Miķelsone - CEMEX sabiedrisko attiecību speciāliste

Fonda atbalstītie projekti:
Kurzemes jauno ģeogrāfu skolas pavasara sesija - Druvas vidusskola
Tīņu piedzīvojumi Jaunmuižā - Biedrība "Latvijas mazpulki"
Jaunauces muižas parka kopšana un labiekārtošana - Biedrība "Mēs-Jaunaucei"
Iepazīsti Saldus rajonu! - Biedrība "Saldus rajona Tūrisma biedrība"
Mans sapņu parks - Biedrība "Gaismas pusē"
Remtes ezermalas sakopšana un labiekārtošana - Biedrība "Ideju kalve"
Mēs un apkārt esošā augu valsts - Saldus J.Rozentāla vēstures un mākslas muzejs
Dzīves vides kvalitātes uzlabošana Vadakstes bērniem - Vadakstes pagasta padome
Oāze dzīves tuksnesī - Saldus rajona bērnu un ģimeņu centrs "Rūķītis"
Tikšanās vietu mainīt nedrīkst - Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts, Saldus komiteja
Sporta taka - Strops - Blīdenes pamatskola
Jauno līderu akadēmija 2009 - Biedrība "Saldus jauniešu dome "Es un mēs""
3.Amatierteātru festivāls „Teātra karuselis” - Saldus pagasta padome
Dzīvespriecīgie seniori - Biedrība "Saldus pilsētas pensionāru biedrība"

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved