Ilgtspēja
Ilgtspēja

2008.gada atklātais projektu pieteikumu konkurss (II)


2008. gada projektu konkursa prioritātes bija izglītojoši projekti, kas veicina un popularizē eksakto un dabas zinību apguvi dažādām sociālajām grupām, un popularizē jauniešu interesi par tehniskajām profesijām.

2008.gada Fonda projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojās:
Ilze Kronberga - NVO Jauno uzņēmēju palāta Saldus nodaļas biedre
Daina Marcinkus - Laikraksta Saldus Zeme ekonomikas nodaļas vadītāja
Ilze Kļava - NVO Latvijas mazpulcēni vadītāja
Sandra Fridrihsone - Kurzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra vadītāja
Iveta Preisa - CEMEX laborante
Ainars Frīdmanis - CEMEX noliktavas vadītājs
Laura Miķelsone - CEMEX sabiedrisko attiecību speciāliste

Fonda atbalstītie projekti:

Jaunauces pamatskolas dabas zinātņu pasākumu cikls „Ķēdes reakcija” - Jaunaucas pamatskola
Kurzemes jauno programmētāju skolas (KJPS) ziemas sesija - Druvas vidusskola
Saistoša „Sarežģīto zinātņu” izpratne - Ezeres vidusskola
Mācies darot! - biedrība Gaismas pusē
Es – vesels dabā - biedrība „Drošas dzīves vides attīstības biedrība „Oāze”
Pie dabas - dabā - Cieceres internāta pamatskola
Skaties, vēro, mācies! - Brocēnu novada Blīdenes pamatskola
Praktiska gudrība labai dzīvei - Rubas pamatskola
Tuvāk dabai - biedrība „Mantinieki”
Matemātikas kabinetu pilnveidošana Saldus pilsētas 2.vidusskolā - Saldus pilsētas 2. vidusskola
Nezinīšu ceļojums skaņu un gaismas pasaulē - Lauku Jaunatnes Muzikālās Attīstības un Izglītības Biedrība

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved