Ilgtspēja
Ilgtspēja

2008.gada atklātais projektu pieteikumu konkurss (I)


2008. gada projektu konkursa prioritātes bija izglītojoši projekti, kas veicina atbildīgu rīcību pret vidi; vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes; projekti, kas veicina daudzveidīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un veicina radošas izpausmes dažādām mērķa grupām vides jomā.

2008.gada Fonda projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojās:
Ilze Kronberga - NVO Jauno uzņēmēju palāta Saldus nodaļas biedre
Daina Marcinkus - Laikraksta Saldus Zeme ekonomikas nodaļas vadītāja
Ilze Kļava - NVO Latvijas mazpulcēni vadītāja
Sergejs Beļkevičs - Druvas vidusskolas direktors
Iveta Preisa - CEMEX laborante
Ainars Frīdmanis - CEMEX noliktavas vadītājs
Lāsma Sīle - CEMEX sabiedrisko attiecību speciāliste  

Fonda atbalstītie projekti:
Zaļais prieks Saldus pilsētai - Saldus pilsētas pensionāru biedrība
Iepirkumu somu olimpiāde Saldū - biedrība „Latvijas mazpulki” (Druvas mazpulks)
Jaunauces muižas parka kopšana un labiekārtošana - biedrība Mēs - Jaunaucei
Iestādīsim savu koku tīrā apkārtnē - biedrība Gaismas pusē
Randiņa vietas Rubā - Rubas pagasta padome
Tepat pie mums Brocēnos - biedrība Kurzemes reģionālais veselību veicinošo skolu centrs Kamols
Mēs un putni - Saldus J. Rozentāla vēstures un mākslas muzejs
Vides sakopšana un saglabāšana Zaņas dzirnavu ūdenskrātuves apkārtnē - biedrība Zaņas makšķernieku klubs
Līkā meža Skienam Taka - biedrība Orientēšanās klubs Saldus
Zemes diena - Remtes pamatskola
Veselības taka mūsu bērniem - Ģimeņu biedrība Ligzda
Lašupes trijstūris - biedrība Lutriņu Sprīdīši
Saldus rajona tūrisma piedāvājuma „Saldumu tūre” objekta bišu dravas „Kāres” pieejamības nodrošināšana - neformālā grupa Laipni lūdzam
Putnubiedēkļi – dārznieki - neformālā grupa Labo darbu skola

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved