Ilgtspēja
Ilgtspēja

2007.gada atklātais projektu pieteikumu konkurss (II)


2007.gada otrā atklātu projektu pieteikuma konkursa prioritātes ir izglītojoši projekti, kas veicina katra indivīda atbildīgu rīcību pret vidi, projekti, kas rūpējas par preventīviem pasākumiem vides un sociālajā jomā, kas vērsti uz cilvēkresursu attīstību,kā arī veicina daudzveidīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

2007.gada Fonda projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojās:
Ilze Kronberga - NVO Jauno uzņēmēju palāta Saldus nodaļas biedre
Daina Marcinkus - Laikraksta Saldus Zeme ekonomikas nodaļas vadītāja
Valda Ozoliņa - Brocēnu novada bibliotēkas vadītāja
Sarmīte Ozoliņa - Saldus rajona padomes padomniece attīstības jautājumos
Santa Kļava - CEMEX vides vecākā speciāliste
Māris Žunda - CEMEX cementa ražošanas maiņas vadītājs
Lāsma Sīle - CEMEX sabiedrisko attiecību speciāliste 

Fonda atbalstītie projekti:
Apmācība Saldus rajona nevalstisko organizāciju grāmatvežiem - Saldus rajona attīstības biedrība
PP – Pirmā Palīdzība jeb Prieks Palīdzēt - biedrība Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komiteja
Izglītojošas lekcijas vecākiem - Nīgrandes pagasta padome
Jaunauces pagasta jauniešu deju kolektīva atjaunošana - neformālā grupa Reanimatori
Datorzinību apguves veicināšana dažāda vecuma Saldus rajona iedzīvotājiem - Novada zinību centra Saldus nodaļa
Ziemassvētku ieskaņa Ezerē - biedrība Pirmā stīga
Radošo eksperimentu nedēļa Saldus mākslas skolā - Saldus mākslas skola
Vides sakopšana un veselīgas un aktīvas atpūtas iespēju pilnveidošana Novadnieku pagastā - biedrība Foreļu parks
Saldus kauss – atklātais Saldus rajona čempionāts virves vilkšanā telpās - biedrība sporta klubs Saldus
Aktīvs un vesels dzīves garumā! - biedrība Orientēšanās klubs Saldus
Brocēnu cementa fabrikas vēsture – Brocēnu vēsture - Brocēnu vēsture - neformāla grupa
Piemiņas akmens uzstādīšana nopostītajos „Rīteļu” kapos - biedrība Zvārdenieki

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved