Ilgtspēja
Ilgtspēja

2007.gada atklātais projektu pieteikumu konkurss (I)


2007.gada pirmā atklātu projektu pieteikumu konkursa prioritātes bija izglītojoši projekti, kas veicina katra indivīda atbildīgu rīcību pret vidi, projekti, kas rūpējas par preventīviem pasākumiem vides un sociālajā jomā, projekti, kas vērsti uz cilvēkresursu attīstību, kā arī veicina daudzveidīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.
 
2007.gada Fonda projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojās:
Gunārs Cāzers - Zaļo kustība
Daina Marcinkus - Laikraksta Saldus Zeme ekonomikas nodaļas vadītāja
Valda Ozoliņa - Brocēnu novada bibliotēkas vadītāja
Sarmīte Ozoliņa - Saldus rajona padomes padomniece attīstības jautājumos
Santa Kļava - CEMEX vides vecākā speciāliste
Māris Žunda - CEMEX cementa ražošanas maiņas vadītājs
Lāsma Sīle - CEMEX sabiedrisko attiecību speciāliste 
 
Fonda atbalstītie projekti:
Jauniešu festivāls Brocēnos - Brocēnu kultūras centrs
Svinam svētkus latviski - biedrība Mantinieki
Saldus rajona nevalstisko organizāciju apmācība projektu finanšu plānošanā un vadībā- Saldus rajona attīstības biedrība
Vides izziņas vasaras nometne 6-8 gadus veciem Brocēnu novada bērniem- biedrība Ģimeņu biedrība Ligzda
Esi radošs un dzīvespriecīgs - Saldus pilsētas pensionāru biedrība
Atbalsts vienaudžu izglītotāju apmācībai - biedrība Kurzemes reģionālais veselību veicinošo skolu centrs Kamols
Plenērs bērniem Rozentāla pilsētā - 2007 - Saldus mākslas skola
Zinību svētki jeb "alternatīvais tusiņš" - biedrība Latvijas mazpulki
Dabu nevar nopirkt - neformāla grupa
Zēni rullē dziedot - Lauku jaunatnes muzikālās attīstības un izglītības biedrība
Meklējiet labo - Saldus M. Lutera ev. lut. draudze
Kurzemes spēlmaņu skola „Zaļā naģe” - biedrība Kursas vārti
Asinsdonoru kustības popularizēšana Saldus rajonš - biedrība Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komiteja
Dzīvās senvēstures tradīcijas Saldus rajonā - biedrība Kultūras projektu koordinācijas centrs
Pēc vārda kabatā - Saldus pilsētas bibliotēka
Jaunauces muižas parka kopšana un labiekārtošana - biedrība Mēs - Jaunaucei
Dabas un vēstures taka „Pa sentēvu pēdām” - biedrība Mūsu ligzda
Ņem makšķeri un piedalies! - biedrība Zaņas makšķernieku klubs
Sporta kluba Saldus trenažieru zāles kvalitātes pilnveides otrā kārta - biedrība sporta klubs Saldus
Sporta kluba Saldus jauniešu un junioru dalība virves vilkšanas Eiropas klubu un valstu izlašu sacensībās Lielbritānijā - biedrība sporta klubs Saldus

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved